ดร.สันทัด ศะศิวณิช

ประวัติวิทยากรและที่ปรึกษา
ดร.สันทัด  ศะศิวณิช

การศึกษา
-   นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต เกียรตินิยมสูงสุด (Licenciado en Derecho, sobresaliente) The Complutense University of Madrid (มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเช่)
-   นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เกียรตินิยมสูงสุด พร้อมด้วยคำยกย่อง (Doctorado en Derecho, Sobresaliente cum Laude) มหาวิทยาลัยกอมปลูเตนเช่ (The Complutense University of Madrid) แห่งกรุงมาดริด ประเทศสเปน

** The Complutense University of Madrid ( www.ucm.es )
** http://en.wikipedia.org/wiki/Complutense_University_of_Madrid

วิชาการที่ถนัดและความรู้พิเศษ
-   พิธีการทูต พิธีการทั่วไป มรรยาทในการสมาคม
-   การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร
-   การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการบริหารบุคคล
-   หลักการและศิลป์ในการสื่อความหมาย
-   การเจรจาต่อรอง และการพูดต่อหน้าชุมชน
-   หลักการและศิลป์การขายและการให้บริการ
-   การพัฒนาสำนึกในการให้บริการ (Service mind)
-   ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล

ประสบการณ์
-  ผช.เลขาทูตประเทศสวีเดน ระยะเวลา ๔ ปี
-  ปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศปากีสถาน ระยะเวลา ๔ ปี
-  ที่ปรึกษาสถานทูตอัฟริกา ณ กรุงเซเนกัล ระยะเวลา ๔ ปี
-  ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
-  อัครทูตที่ปรึกษาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ
-  มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านศิลปและวัฒนธรรมไทย
-  อุปนายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน   
อุปนายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
(https://www.facebook.com/tjsba/)
ข้าราชการบำนาญ / นักวิชาการอิสระ

หลักสูตรที่บรรยาย
-  การพัฒนาความเป็นผู้นำ
-  มารยาททางสังคม / พิธีการและมารยาททางการทูต
-  การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักบริหาร

...
Link: http://multi-smart.com/forums/index.php?topic=109.0 

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally สันทนาการ SportDay สังสรรค์ในวาระต่างๆ โดย นักพูด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท โทรศัพท์: 086-606-5059, 084-296-1414
Copyright © 2018 Multi Smart Management Co.,Ltd. All Rights Reserved