รศ.สุขุม นวลสกุล

รศ.สุขุม นวลสกุล
ประวัติวิทยากร
รศ.สุขุม นวลสกุล
รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Master of Science (Government & Sociology) Texas A & I University
ประกาศนียบัตรสงครามจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง บก.สส.

    อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (๒ สมัย)
    อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์)
    ลาออกจากราชการก่อนเกษียนเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
    ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต หรือ Early Retire
    วิทยากรและที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท


ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ รับบรรยายในสถาบันราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนหลายแห่ง
ผลงานทางวิชาการ เช่น เล่นกับคน, แม่ไม้นักบริหาร, ทีเด็ดหัวหน้า, ปากเป็นเอก, คารมเป็นต่อ, สนุกกับชีวิตพิชิตงาน, เพลินกับงานสำราญกับชีวิต ฯลฯ


ข้อมูลประวัติ
http://sukhumn.blogspot.com

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally สันทนาการ SportDay สังสรรค์ในวาระต่างๆ โดย นักพูด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท โทรศัพท์: 086-606-5059, 084-296-1414
Copyright © 2018 Multi Smart Management Co.,Ltd. All Rights Reserved