สง่า อร่ามวิทย์

ประวัติอาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์

 การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา เคมี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตร DYNAMICS MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร EFFECTIVE SELLING TECHNIQUE, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร SALES MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.

การทำงาน
+ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
- ผู้จัดการคลังน้ำมัน
- ผู้จัดการโรงงานเคมี
- นักเคมี

+ RENA-WARE IINTERNATIONAL CO., LTD.
- DISTRICT MANAGER
- DIVISION MAMAGER
- SUPERVISOR
- SALES REPRESENTATIVE

วิทยากร
- บรรยายในองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 17 ปี
- อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ที่ปรึกษาด้านการขายและการเจรจาต่อรอง ให้กับองค์กรต่อไปนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย  หลักสูตร การเจรจาต่อรอง
บริษัท C.P Intertrade จำกัด หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และ การเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม
บริษัท วิริยะประกันภัย มหาชน จำกัด หลักสูตร การเจรจาต่อรองธุรกิจประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย มหาชน จำกัด หลักสูตรการเจรจาต่อรองธุรกิจประกันภัย
เคยบรรยายให้ กฟผ ที่ บางกรวย และ ที่บางปะกง หลายครั้ง

+ เกียรติประวัติ
- ตัวแทนพนักงานบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
- ธันวาคม 1988  ชนะเลิศยอดขายสูงสุด (แข่งขัน 27 ประเทศ)
- ชนะเลิศ Top Recruiter ของประเทศไทยและเอเชีย
- เป็นตัวแทนเข้าเจรจาต่อรอง ในฐานะที่ปรึกษาในองค์กรเอกชน

Link: http://multi-smart.com/forums/index.php?topic=1900.0

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally สันทนาการ SportDay สังสรรค์ในวาระต่างๆ โดย นักพูด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท โทรศัพท์: 086-606-5059, 084-296-1414
Copyright © 2018 Multi Smart Management Co.,Ltd. All Rights Reserved