วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

อาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์
ประวัติวิทยากร (โดยสังเขป)
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ (เสียชีวิตแล้ว)
(MR.VASON PONGSUPRADIT)
(14 ก.ค. 2499 - 27 ก.พ. 2567)
สิริอายุ 67 ปี 7 เดือน 3 วัน

การศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์
- ทนายความ / นิติกร / ที่ปรึกษากฎหมายในหน่วยงานหลายแห่ง
- วิทยากร / พิธีกร รายการโทรทัศน์หลายรายการ

ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมแมนเพาเวอร์
- วิทยากร / ผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาและองค์การเอกชนหลายแห่ง

Tag: นักพูด วิทยากร นักจัดรายการ นักกำหมาย สัมมนาฝึกอบรม การขาย การทำงานเป็นทีม
Add Line: @WalkRally

กรอกข้อมูลติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

รับจัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม Walk Rally สันทนาการ SportDay สังสรรค์ในวาระต่างๆ โดย นักพูด วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ
บริษัท มัลติ สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด - สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท โทรศัพท์: 086-606-5059, 084-296-1414
Copyright © 2018 Multi Smart Management Co.,Ltd. All Rights Reserved